Kallelser och svarsbrev för screeningorganisationen

På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns fördjupad information om gynekologisk celllprovskontroll som kompletterar informationen i kallelser och svarsbrev. Innehållet på 1177.se är under uppdatering i enlighet med det nationella vårdprogrammet. Språkloggan som finns på kallelsen hänvisar till 1177.se/pap-test och där kan man läsa information om gynekologiskt cellprovskontroll på andra språk.  

Information om mallarna

Mallarna är framtagna för nationell användning så att samtliga landsting och regioner ska kunna använda likadana kallelser, oavsett grafisk profil. Tanken är att enbart lokal information som adresser, telefonnummer och mottagningstider med mera skiljer sig åt. Som i tidigare kallelse och svarsbrev från 2014 är det endast lokal information på höger sida av kallelserna som får ändras. 

I mallarnas högerkolumn som är avsedd för lokal information föreslås en text under rubriken "Vill du veta mer?"

Kallelser och svarsbrev har fått en märkning i höger hörn för att man ska kunna identifiera vilket svar eller kallelse som skickats ut.Bild som visar märkning av svarsbrev

Mallarna tillhandahålls i färg och i svartvita filer. I den komprimerade mappen som laddas ner finns pdf-filer samt två redigerbara filtyper (Adobe InDesign). Där finns även tillhörande ikoner, typsnitt och bildfiler. För att öppna INDD-filerna krävs Adobe InDesign version CC 2017 eller senare. Användare med äldre versioner av Adobe InDesign kan istället använda IDML-filerna.

För lokal anpassning av kallelser och svarsbrev – ta hjälp av kommunikationsstöd inom landstinget. Kommunikationsavdelningen bör ha tillgång till programmet Adobe Indesign för redigering av filerna.

Mallarna finns även som Word-filer för kallelsesystem som endast kan hantera Word-filer.

GCK = Gynekologisk Cellprovskontroll
KEB = kontrollfil efter behandling

 

Information om gynekologisk cellprovskontroll på andra språk än svenska


Kvalitetssäkrad information om de kvinnliga screeningprogrammen finns publicerad på 13 olika språk på 1177.se. En särskild illustration har tagits fram, en språklogga med ordet cellprov översatt till flera olika språk. Den innehåller även en kort-adress och en länk till ingångssidan för den översatta informationen på 1177.se. Målgruppen är i första hand personer som inte förstår svenska.  

Illustrationer för nedladdning

Gynekologisk cellprovskontroll i (färg) jpg
Gynekologisk cellprovskontroll (svartvit) jpg

Faktaägare: Mia Westlund
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 17 augusti 2018

Regionalt