MENY
Till regionspecifikt innehåll

Kvalitetsrapporter

Nationella rapporter för livmoderhalscancerprevention baseras på uppgifter från NKCx analysdatabas.

Nationella kvalitetsrapporter

De nationella rapporterna publiceras på analysdatabasens webbplats.
Länk till NKCx analysdatabas

Regionala kvalitetsrapporter

Regionala kvalitetsrapporter har tagits fram i Sydöst, Uppsala-Örebro och Väst

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionala kvalitetsrapporter Sydöstra sjukvårdsregionen

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Sydöstra sjukvårdsregionen. Rapporterna baseras på data från NKCx processregister, Cytburken och tas fram vid RCC Väst.

Regional kvalitetsrapport 2017

Regional kvalitetsrapport 2016

Regional kvalitetsrapport Sydöstra sjukvårdsregionen 2015

Regional kvalitetsrapport 2014

Regionala kvalitetsrapporter Uppsala Örebro sjukvårdsregionen

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen. Rapporterna baseras på data från NKCx processregister, Cytburken och tas fram vid RCC Väst.

Regional kvalitetsrapport 2017

Regional kvalitetsrapport 2016

Regionala kvalitetsrapporter

Sammanställning av kvalitetsdata gällande cervixcancerprevention i Västra Götalandsregionen och Region Halland. 

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2104

Tidigare rapporter 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007


Gemensam information uppdaterad: 30 juni 2017