MENY

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.


Faktaägare: Joakim Ramos, ordförande nationella arbetsgruppen för mammografi
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 20 februari 2020