Nätverksmöte koloskopi

Sedan vårt första nätverksmöte i april har det hänt en hel del inte minst vad gäller screening och kvalitetsfrågor. Så nu är det dags att vi träffas på nytt och denna gång samlas vi i Hässleholm, mitt i regionen. Alla som arbetar med koloskopi på något sätt är välkomna

Datum: Fredag 8 februari 2019
Tid: 09.30-15.00
Plats: Hotell Statt, Hässleholm
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Sista anmälningsdag har passerats. Bekräftelse har skickats till anmälda.
Frågor: Kontakta Björn Ohlsson , 046-275 23 46

Program

09.00-09.30 Fika
09.30-10.45 Koloskopiutbildning
• Utbildning av koloskopister i Sverige. Gabriele Wurm Johansson
• Utbildning av skoperande sköterskor Birger Pålsson
• Ackreditering av koloskopister - ett framtida krav? Birger Pålsson
10.45-11.00 Paus
11.00-12.00 Koloskopikvalitet
• SveReKKS (Svenskt Register för Koloskopi och Kolorektalcancerscreening) Ervin Toth
• Hur kan jag förbättra mitt ADR (adenom detektion rate)? Henrik Thorlacius
12.00-12.45 Lunch
12.45-13.45 Hantering av kolorektala polyper
• Ska alla polyper biopseras? Carl-Fredrik Rönnow
• Hur ska polyper tas bort på bästa sätt? Henrik Thorlacius
13.45-14.00 Paus
14.00-15.00 Kolorektalcancerscreening
• Status i Södra sjukvårdsregionen. Birger Pålsson / Björn Ohlsson
• Kolonkapselendoskopi - alternativ vid screening? Ervin Toth