Nätverksmöte koloskopi

Antalet koloskopier ökar för varje år, så gör också behoven och koloskopi beskrivs i många sammanhang som en flaskhals. Inför sannolikt kommande screening för kolorektal cancer ser vi många utmaningar och behov av att skapa ett nätverk för regionalt samarbete. Välkommen!

Datum: Fredag 6 april 2018
Tid: 09.30-15.00
Plats: Gamla gästmatsalen, Medicon Village, Lund
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan: Anmäl dig nedan senast den 15 mars.
Frågor: Kontakta Björn Ohlsson , 046-275 23 46

Utbildningsfrågor, kvalitetsfrågor, utvecklingsfrågor, screening.... Listan kan göras lång över olika frågor där vi behöver hjälpas åt för att driva utvecklingen framåt inom koloskopiverksamheten, men hittills har det inte funnits något forum i Södra sjukvårdsregionen att lyfta sådana frågor.

Med detta möte vill vi, förutom att informera om olika frågor rörande koloskopi också ge tillfälle till att bilda ett nätverk för oss som är engagerade i koloskopiverksamheten i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland, både i privat och offentlig vård.

Preliminärt program

09.30-10.00 Fika
10.00-10.30 Kolorektalscreening. Birger Pålsson
Vad händer nationellt? Hur förbereder vi oss?
10.30-11.30 Polypektomiteknik. Ervin Toth
EMR, UEMR, och ESD.
11.30-12.00 Koloskopiverksamheten inom Södra sjukvårdsregionen.
Rapport om aktuell utredning.
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Kvalitetsindikatorer för koloskopi. Ervin Toth
Hur följer vi upp och utvecklar kvalitén?
14.00-14.30 Utbildningsfrågor. Björn Ohlsson
Hur ska vi organisera utbildning och fortbildning av koloskopister i Södra sjukvårdsregionen?
14.30-15.00 Hur organiserar vi vårt samarbete i framtiden?

Sista anmälningsdag är passerad

Sidan uppdaterad: 26 mars 2018

Regionalt