Nationell arbetsgrupp för tarmcancerscreening

Ordförande

Rolf Hultcrantz

professor/gastroenterolog

Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

 

 

Ledamöter

Andreas Pischel

regional processägare tarmcancerscreening

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Ervin Toth

gastroenterolog

Skånes universitetsjukhus, Malmö

Michael Dahlberg

kirurg

Sunderby Sjukhus, Luleå

Rickard Svernlöv

gastroenterolog

Universitetssjukhuset, Linköping

Sven Törnberg

onkolog

RCC Stockholm-Gotland

Thomas Hallgren

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Stödjande RCC

Filippa Nyberg

verksamhetschef

RCC Uppsala Örebro

 

Enayat Mavadati

IT-ansvarig

RBC/RCC Uppsala Örebro

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Lena Pettersson

registeradminstratör

RCC Uppsala Örebro

Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 3 november 2017