Strategisk utvecklingsplan

Regionala cancercentrum (RCC) ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen. 

MindmappingPlanen ska baseras på de utmaningar som finns i respektive region och ska utgöra grunden för RCCs långsiktiga arbete med förebyggande insatser, cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsknings- och innovationsfrågor.

I planen ska RCC beskriva långsiktiga strategier för samarbete med andra RCC på nationell nivå, kring till exempel vården av patienter med sällsynta eller svårbemästrade cancersjukdomar, och hur RCC avser delta i internationella samarbeten.

Samtliga RCC har tagit fram en strategisk utvecklingsplan. Du hittar dem på de regionala sidorna.


Regionalt innehåll


Regional cancerplan

Här kan du hämta RCC Syds regionala cancerplan. Den långsiktiga målsättningen med den utveckling planen beskriver är att minska antalet cancerfall, öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten hos patienter med cancer. Cancerplanen definierar utvecklingsmål och fastställer en gemensam viljeinriktning där regional samverkan och förändringsvilja är viktiga framgångsfaktorer.

Cancerplanen blev politiskt beslutad den 9 oktober på Södra regionvårdsnämndens möte. Den är även beslutad av varje landsting och region inom södra sjukvårdsregionen (december 2014). 

cancerplan

 Version 20141001 - Delar i en helhet. Cancerplan RCC Syd 2015-2018

Prioriterade insatser i patientprocessarbetet

cancerplan

Här kan du ladda ner "Prioriterade insatser i patientprocessarbetet" - som kopplas till södra regionens cancerplan "Delar i en helhet". "Prioriterade insatser i patientprocessarbetet" samlar RCC Syds och patientprocessernas gemensamma ambitioner och belyser de många steg som behöver tas i cancervårdens förbättringsarbete under tiden 2015-2018.

Här kan du hämta ett bildspel om cancerplanen "Delar i en helhet".

Hälsoekonomisk bedömning av regional cancerplan

Södra regionvårdsnämnden beslutade i oktober 2014 att godkänna RCC Syds regionala cancerplan för södra sjukvårdsregionen 2015-2018. Därefter fick Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, i uppdrag att göra en hälsoekonomisk bedömning av den regionala cancerplanen. Syftet med projektet har varit att bedöma organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av några åtgärder eller nyckeinsatser som har stor betydelse för patienter som anges i den regionala cancerplanen. De valda åtgärderna är multidisciplinär teriapikonferens samt kontaktsjuksköterska.

Ta del av rapporten här.

 

 


Gemensam information uppdaterad: 16 augusti 2017

Regional information uppdaterad: 16 november 2017

Regionalt