MENY

Dialogmöte för regionala patientprocessledare

Välkomna till årets sista dialogmöte!

Datum: Fredag 6 december
Tid 09.00–15.00 Kaffe serveras kl 08.30
Plats: Sharience, The Spark, Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund
Anmälan: Anmäl dig senast den 29 nov

Mötet blir in den nya administrationsbyggnaden på Medicon Village
som heter The Spark och lokalen heter Sharience.

Agenda:

8.30 Mingel med kaffe/te smörgås
9.00–9.45 Reflexioner från mötet ”Optimerad och jämlik cancervård” 25 okt (Björn Ohlsson)
9.45–10.00 Bensträckare
10.00 -10.30 Prevention
RPPL-uppdrag för prevention mot cancer (Maria Bjerstam)
Levnadsvanor i de nationella vårdprogrammen?
Prevention i civilsamhället – vilken kunskap kan ni från cancervården bidra med?
Kort workshop – kring sistnämnda punkt
10.30- 10.45 Cancerrehabilitering
Uppdaterat NVP för Cancerrehabilitering 2019 (Heléne Öberg)
10.45–11.00 Prehabilitering
Presentation av prehabiliteringsprojektet inom process esofagus/ventrikel och pilot för kvalitetsindikatorer avseende rehabilitering i kvalitetsregistret (Wenche Melander)
11.00–11.15 Återkoppling från dialog med allmänläkare (AKO-möte) (Maria Bjerstam/Wenche Melander)
11.15–12.00 Workshop – Levnadsvanor – prehabilitering – primärvård (Maria Bjerstam/Wenche Melander)

12.00–13.00 Lunch, Inspira

13.00–14.00 MDK inkl. diskussion (Jessica Wihl)
14.00–15.00 Fortsatt processarbete utifrån cancerplanen (Björn Ohlsson)

Anmälan


Sidan uppdaterad: 27 november 2019