MENY

Möte för en optimerad och jämlik cancervård

Den 30 november bjuder RCC Syd in till ett möte för chefer och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Inför mötet kommer RPPL att göra en strukturerad inventering av läget inom varje cancerprocess och förbereda konkreta förslag på förbättringsåtgärder som bedöms vara viktiga för att säkra en resurseffektiv och jämlik cancervård. Under mötet kommer det att erbjudas möjlighet till diskussion och gemensam reflektion kring vad som krävs för att implementera föreslagna förbättringsåtgärder. Målet är att enas kring en handlingsplan med tydliga åtgärder och aktiviteter.  

Väl mött den 30 november!

Lars Almroth, ordförande RCC Syds styrelse
Lisa Rydén, verksamhetschef RCC Syd 

Datum: fredagen den 30 november 2018
Tid: 10.00-14.30 (kaffe och smörgås serveras från kl. 9.30)
Plats: Hörsalen, Medicon Village, Lund
Anmälan: Anmäl dig senast 15 november 


Ansvarig redaktör: Jenny Patera

Sidan uppdaterad: 16 november 2018