MENY

Möte för en optimerad och jämlik cancervård

Den 25 oktober bjuder RCC Syd in till ett andra möte för chefer och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen, och är en uppföljning till mötet som hölls förra hösten.

RPPL har tidigare gjort en strukturerad inventering av läget inom varje cancerprocess och har olika konkreta förslag på förbättringsåtgärder som bedöms vara viktiga för att säkra en resurseffektiv och jämlik cancervård i södra sjukvårdsregionen.

Årets möte kommer att ha fokus på kompetensförsörjning samt utveckling av nationella kvalitetsregister. Hans Hägglund, nationell cancersamordnare ger ett nationellt perspektiv på frågorna. Goda exempel presenteras samt en moderatorledd paneldiskussion med bl.a. politikerrepresentation Under mötet kommer det att erbjudas möjlighet till diskussion och gemensam reflektion kring vad som krävs för att implementera förbättringsåtgärder.  

Väl mött den 25 oktober!

Björn Ekmehag, ordförande RCC Syds styrgrupp
Maria Rejmyr Davis, tf verksamhetschef RCC Syd 

Datum: fredagen den 25 oktober 2019
Tid: 10.00-15.00, kaffe och smörgås serveras från kl. 9.30, lunch 12.15-13.15
Plats: Hörsalen, Medicon Village, Lund
Anmälan: Anmäl dig senast 18 oktober

Läs om förra årets möte här

Anmälan


Ansvarig redaktör: Mimi Taylor

Sidan uppdaterad: 10 oktober 2019