MENY

Informationsmöte och workshop för regionala patientprocessledare

RCC Syd välkomnar den 27 september 2019 alla regionala processledare och cancersamordnare i södra sjukvårdsregionen till Flädie Mat och Vingård utanför Lund.

fladie

Tid: 27 september 2019, kl 8.30 - 15.30
Plats: Flädie Mat & vingård, Flädie Mejeriväg 19, Bjärred.
Anmälan: Via länken nedan, obligatoriskt. Sista anmälningsdag: 11 september. Vid fullföljd anmälan skickas en automatisk bekräftelse.

Program

Kaffe från 8.30

9.00 Förmiddagens tema: framtid och forskning

  • Hur ska 4/10 förebyggas och 3/4 överleva - mot en mission i Europa: Mef Nilbert
  • Regional Biobank – nuläge och framtidsvisioner, regelverk och förutsättningar: Christer Larsson
  • RCC Syds roll regional biobank: Klaus Bjerregaard
  • Uppbyggnad av regional biobank – så gjorde vi samt aktuella forskningsprojekt med användning av biobanksmatrial: RPPL lunga,bröst, uro och gyn
  • Hur kan regional klinisk forskning stödjas? Kliniska studier i Sverige Forum Söder

Lunch

Eftermiddagens tema: Regional cancerplan 2019-2022

  • Regional cancerplan - Vad händer nu?: Björn Ohlsson
  • Kunskapsstyrning: utveckling av NVP och kvalitetsregister: Annika Wendt-Wesén, Maria Rejmyr Davis
  • Integrerad palliativ vård – hur ska vi göra?: Carina Modéus
  • Min vårdplan och stöd till närstående: Christina Landegren

Varmt välkomna!

Karta Flädie Mat och Vingård

Anmälan


Faktaägare:Mimi Taylor

Sidan uppdaterad: 14 juni 2019