Möte för processledare

RCC Syd välkomnar den 29 september 2017 alla regionala processledare till Flädie Mat och Vingård utanför Lund. Även lokala processledare och linjechefer är välkomna. Till dagen har vi bjudit in personer och organisationer som är kunniga inom området i syfte att delge erfarenheter, tips och inspiration. Som vanligt är erfarenhetsutbyte mellan RPPL en viktig del av mötet.

fladie

Förmiddagens program:

  • Processimplementering. Olika roller och ansvar. Trivector LogiQ
  • Hur gör vi? RPPL
  • Kunskapsstyrning i ett bredare perspektiv. Ralph Harlid, Landstinget Blekinge

Eftermiddagens program:

  • RCC ur sjukhuschefens perspektiv. Björn Eriksson, SUS
  • Hur fungerar samverkan mellan process och linje. RPPL redovisar
  • Vad har hänt 2017 och vad planeras 2018? RCC Syds medicinska rådgivare

Anmälan är nu stängd.

Varmt välkomna!

Karta Flädie Mat och Vingård

Inbjudan som pdf

Faktaägare: Jenny PateraJenny Patera

Sidan uppdaterad: 28 september 2017

Regionalt