MENY

Uppföljande dialogmöte 26 oktober 2018

Den 26 oktober ordnar vi ett uppföljande Dialogmöte för RPPL och Cancersamordnare tillsammans med RCC Syd. Syftet är bearbeta materialet från Flädie-mötet och planera för mötet den 30 november samt att informera om det fortsatta Cancerplansarbetet.

Tid: 26 oktober, kl 08.30–13.00 (kaffe och smörgås serveras från kl 08.30).
Plats: Gamla gästmatsalen, Medicon Village, Lund
Anmälan:sista dag för anmälan har passerats.

Program:
8.30-9.00 Samling med kaffe
9.00-10.00 Återkoppling från Flädiemötet, presentation av insänt material från LPPL samt workshopen, Rasmus Nord-Schönbek, Björn Ohlsson, Jessica Wihl
10.00-10.45 Fortsatt arbete med förberedelse inför 30 november
11.00-12.00 Presentation av Cancerplansarbetet, Lisa Rydén

Välkomna 26 oktober!

Lisa Rydén, verksamhetschef RCC Syd


Sidan uppdaterad: 17 juni 2019