KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Data i Nationella prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Datakvalitén i NPCR är hög. Det visar en avhandling där bland annat fyra dimensioner av datakvalitet undersöktes.

15 mars 2018 | Samverkan

SVF för cancer i urinblåsan uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är uppdaterat, vilket även får konsekvenser för ledtidsmätningen.

27 februari 2018 | Samverkan

Socialministerns besked om cancerstrategins framtid

På Världscancerdagen presenterade Annika Strandhäll regeringens inriktning för framtidens cancervård.

26 februari 2018 | Samverkan

Nationellt vårdprogram bröstcancer uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer togs fram 2014. Den senaste reviderade versionen fastställdes i januari 2018.

16 februari 2018 | Samverkan

Patientinformation om SVF översatt till tolv språk

Finns att ladda ner i tre olika filformat och kan anpassas efter lokala behov.

16 februari 2018 | Samverkan

Ny version av appen Cancervård

Vi har uppdaterat vår app Cancervård. Du som har automatisk uppdatering har redan fått den nya versionen.

15 februari 2018 | Samverkan

Fortsatt nej till allmän screening för prostatacancer

Nyttan med prostatacancerscreening överväger i dagsläget inte tydligt de negativa effekterna enligt Socialstyrelsen.

12 februari 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Utbildning i Good Clinical Practice

Utbildning för läkare och sjuksköterskor som vill arbeta med kliniska prövningar.

4 april 2018 | Syd

Nätverksmöte koloskopi

Möte om koloskopiverksamheten i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland, både i privat och offentlig vård.

6 april 2018 | Syd

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

Med denna workshop vill vi samla både er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS.

17 april 2018 | Syd

En afton om gynekologisk cancer

Återkommande event för att uppmärksamma gynekologisk cancer. I samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer.

18 april 2018 | Syd

En dag för kontaktsjuksköterskan

Vi tar bland annat upp språkbruk, familjens hälsa och välbefinnande, prevention och egenvård vid risk för lymfödem.

19 april 2018 | Syd

Utbildning i Good Clinical Practice

Utbildning för läkare och sjuksköterskor som vill arbeta med kliniska prövningar.

24 april 2018 | Syd

Se fler händelser

Kalenderhändelser