KUNSKAPSSTÖD FÖR DIG I CANCERVÅRDEN

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny version för SVF urinblåsa

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är nu reviderat och finns ute på remiss för synpunkter.

17 januari 2018 | Samverkan

Tre nya SVF införs 2018

Under 2018 har landstingen i uppdrag att införa tre nya standardiserade vårdförlopp. De befintliga vårdförloppen kommer vid behov att uppdateras.

11 januari 2018 | Samverkan

Vårdförlopp för hudmelanom uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet för hudmelanom är uppdaterat. Uppdateringen innebär bland annat förtydliganden om välgrundad misstanke.

4 januari 2018 | Samverkan

Varierande resursförbrukning vid MDK

RCC Syd har i en studie undersökt resursanvändningen vid MDK i södra sjukvårdsregionen och hittat stora skillnader.

28 december 2017 | Syd

Fler insjuknar men färre dör i cancer

Några mindre cancerformer har ökat mycket.

19 december 2017 | Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för bukspottkörtelcancer

Vårdprogramgruppen har uppdaterat vårdprogrammet för bukspottkörtelcancer.

18 december 2017 | Samverkan

Överenskommelse 2018 om kortare väntetider i cancervården

Regeringen avger även en avsiktsförklaring för sitt fortsatta arbete med cancervården efter 2018.

15 december 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

25 januari 2018 | Samverkan

Världscancerdagen 2018

För nionde året arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari.

4 februari 2018 | Samverkan

Nätverksmöte koloskopi

Möte om koloskopiverksamheten i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland, både i privat och offentlig vård.

6 april 2018 | Syd

Se fler händelser

Kalenderhändelser