Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation med ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Kliniker i topp för inrapportering i Cancerregistret

Topplistan publiceras fyra gånger om året och redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in canceranmälningar till Cancerregistret och kvalitetsregistren. Endokrinmedicinska enheten vid Linköpings universitetssjukhus och Kirurgkliniken i Västervik är två av de kliniker som toppar listan för Cancerregister per klinik som publicerades i september.

19 oktober 2018 | Sydöst

Ny nationell rapport

Nu finns en ny rapport från nationella kvalitetsregistret för lymfom

9 oktober 2018 | Samverkan

NPCR firar 20 år av värdefull datainsamling

Nationella prostatacancerregistret har samlat in uppgifter om diagnoser och behandling för prostatacancer i hela Sverige sedan 1998, och firar i år 20 år.

8 oktober 2018 | Samverkan

Ny interaktiv årsrapport för bröstcancer

I rapporten finns statistik från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, NKBC. Data om bröstcancer kommer från Sveriges alla regioner.

28 september 2018 | Samverkan

Patientenkäter ska förbättra vården vid huvud- och halscancer

För att förbättra vård och uppföljning av huvud-och halscancer kommer patienter att få svara på PREM-enkäter med frågor om hur de upplever vården.

28 september 2018 | Samverkan

Nätverksträff för kuratorer inom cancersjukvård

Den 12-13 september hölls den årliga nätverksträffen för kuratorer inom cancersjukvård i den sydöstra sjukvårdsregionen.

27 september 2018 | Sydöst

Huvud- och halscancerpatienter gillar e-MVP

Tema cancer vid Nya Karolinska erbjuder nu patienter med huvud- och halscancer en elektronisk Min vårdplan. Fler verksamheter runt om i landet ligger i startgroparna.

26 september 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Sydöstra sjukvårdsregionens möte om hudtumörer

Save the date!

19 oktober 2018 | Sydöst

Nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Den första första nationella utbildningsdagen för dysplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

25 oktober 2018 | Samverkan

Temadag cancerrehabilitering

Dagen riktar sig till dig som är verksam inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen.

25 oktober 2018 | Sydöst

Den krokiga vägen

Nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling vid matstrups- och magsäckscancer.

26 oktober 2018 | Samverkan

Nordic collaboration cancer care pathways

Välkommen till det tredje mötet om gemensam forskning kring pakkeforløp – standardiserade vårdförlopp i cancervården. Mötet kommer att hållas på engelska.

15 november 2018 | Samverkan

Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum

Mötet ska ge deltagarna en överblick om Diagnostiska Centrum i Norden. Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad kan vi lära av varandra?

16 november 2018 | Samverkan

Sjukvårdsregionmöte urinblåsecancer

Save the date!

28 november 2018 | Sydöst

Se fler händelser

Kalenderhändelser