Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation med ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Nationellt vårdprogram bröstcancer uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer togs fram 2014. Den senaste reviderade versionen fastställdes i januari 2018.

16 februari 2018 | Samverkan

Patientinformation om SVF översatt till tolv språk

Finns att ladda ner i tre olika filformat och kan anpassas efter lokala behov.

16 februari 2018 | Samverkan

Ny version av appen Cancervård

Vi har uppdaterat vår app Cancervård. Du som har automatisk uppdatering har redan fått den nya versionen.

15 februari 2018 | Samverkan

Fortsatt nej till allmän screening för prostatacancer

Nyttan med prostatacancerscreening överväger i dagsläget inte tydligt de negativa effekterna enligt Socialstyrelsen.

12 februari 2018 | Samverkan

Avancerad sarkombehandling föreslås bli koncentrerad till tre ställen

Landsting och regioner förväntas ta beslut om rekommendationen senast 1 juni 2018.

8 februari 2018 | Samverkan

Nytt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi

Det första nationella vårdprogrammet för Waldenströms makroglobulinemi är nu publicerat.

5 februari 2018 | Samverkan

Nyhetsbrev för januari ute nu

Dialog för ökad förståelse – workshop på tema SVF, tre nya SVF införs 2018 och överenskommelse om kortare väntetider i cancervården är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för januari.

2 februari 2018 | Sydöst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Workshop om bröstcancerprocessen

RCC Sydöst bjuder in till workshop för att skapa samsyn kring en framåtblickande, patientfokuserad, jämlik och tillgänglig bröstcancervård i sydöstra sjukvårdsregionen.

7 mars 2018 | Sydöst

Utvecklingskraft cancer 17 maj 2018

Save the date! Tema: "Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård"

17 maj 2018 | Sydöst

Palliation sydöst

17 oktober 2018 | Sydöst

Se fler händelser

Kalenderhändelser