Cancerdiagnoser

Här finns samlat kunskapsstöd för respektive cancerdiagnos. Det är vårdprogram, behandlingsriktlinjer, kvalitetsregisterrapporter, registerspecifika dokument och annat stöd som kan hjälpa dig i ditt arbete inom en specifik diagnos. 

Gemensam information uppdaterad: 18 juni 2018