Nationell vårdprogramgrupp för Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Diagnosen för MDS saknar för närvarande en vårdprogramgrupp.

Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 16 oktober 2017