Styrgrupp för blodcancerregistret

Blodcancerregistrets styrgrupp består av registerhållarna för vart och ett av de åtta delregistren samt representanter för de regioner som inte är representerade i form av registerhållare. Därutöver finns också en sjuksköterska som representerar omvårdnadsdelen.

Gunnar Juliusson

hematolog

Skånes Universitetssjukhus

Karin Ekström-Smedby

Lymfom

RCC Syd

Martin Höglund

KML

RCC Uppsala Örebro

Mattias Mattsson

KLL

RCC Stockholm-Gotland

Björn Andreasson

MPN

RCC Stockholm-Gotland

Elisabeth Ejerblad

MDS

RCC Uppsala Örebro

Franz Rommel

 

Universitetssjukhuset, Linköping

Martin Erlansson

 

Onkologiska kliniken, Norrlands Universi...

Lars Skagerlind

sjuksköterska

RCC Norr

Anna Lübking

ALL

RCC Syd

Cecilie Hveding Blimark

regional processägare myelom

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Patientrepresentant

Ulf Mejhert

Blodcancerförbundet

Gemensam information uppdaterad: 14 september 2017