MENY
Till regionspecifikt innehåll

Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år insjuknar drygt 8000 kvinnor i Sverige.

Resultaten i bröstcancervården har tydligt förbättrats under de senaste decennierna och den relativa 5 års-överlevnaden är nu 90 procent. Orsaken är främst de förbättringar som genomförts i alla delar av processen; den tidiga diagnostiken som utvecklats genom screening och hög tillgänglighet, den kirurgiska behandlingen som blivit all mer specialiserad och den onkologiska behandlingen i form av hormonell behandling, cytostatika och strålbehandling. Starka framgångsfaktorer har också varit en multidisciplinär samverkan, implementering av forskningsresultat i vårdprogram och väl utvecklade kvalitetsregister.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om bröstcancer i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om bröstcancer och en bilaga om mammografiscreening.

Bilaga 2C Utvecklingsplan bröstcancer

Bilaga 2L Utvecklingsplan mammografiscreening

Rutin för screeningundersökning av kvinnor inom norra regionen, hemmahörande i annat landsting i landet  

Mammografiscreening utomlänskvinnor 2016 (pdf)

Regionala processledare

Bröstprocessen är uppdelad i bröstcancer och mammografiscreening i sydöstra sjukvårdsregionen. Processledare för bröstprocessen är för tillfället vakant.

Processledare för mammografiscreeningen är:


Faktaägare:Kerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaKerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Gemensam information uppdaterad: 11 september 2018

Regional information uppdaterad: 11 september 2018