MENY

Gällande vårdförlopp bröstcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-08-21.

Arbetsgruppens sammansättning

 • Jonas Bergh, ordförande, professor, onkolog, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, Stockholm
 • Johan Ahlgren, docent, onkolog, verksamhetschef RCC Uppsala Örebro
 • Anne Andersson, med.dr, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Edward Azavedo, docent, radiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Elizabeth Bergsten Nordström, patientföreträdare, f.d. ordförande i Bröstcancerförbundet, Stockholm
 • Tina Bondesson, chefssjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, processledare RCC Stockholm Gotland
 • Yvonne Brandberg, professor, psykolog, Karolinska institutet, Stockholm
 • Zakaria Einbeigi, med.dr, onkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Mårten Fernö, professor, Lunds universitet, Lund
 • Tommy Fornander, docent, onkolog, Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Irma Fredriksson, med.dr, kirurg, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
 • Jan Frisell, professor, kirurg, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Anna-Lotta Hallbeck, med.dr, onkolog, Universitetssjukhuset Linköping
 • Christina Hedin, Universitetssjukhuset Linköping, RCC Sydöst
 • Håkan Jonsson, docent, statistiker, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Karin Leifland, med.dr, radiolog, Södersjukhuset, Stockholm
 • Barbro Linderholm, docent, onkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Henrik Lindman, docent, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Niklas Loman, docent, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Lars Löfgren, med.dr, kirurg, Capio S:t Göran, Stockholm
 • Maria Mani, docent, plastikkirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Roger Olofsson Bagge, docent, kirurg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Lisa Rydén, docent, kirurg, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Maria Sandberg, sjuksköterska, kontaktsjuksköterska, RCC Norr
 • Malin Sund, professor, kirurg, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Marie Sundqvist, med.dr, kirurg, Länssjukhuset, Kalmar
 • Tibor Tot, docent, med.dr, patolog, Falu lasarett, Falun