Nationellt vårdprogram bröstcancer

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer färdigställdes 2014. Innehållet följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancersjukvården.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf) 

Ny version på remiss

En ny version av det nationella vårdprogrammet för bröstcancer är nu ute på remiss. 
Ta del av remissversionen här.


Regionalt innehåll


Regionalt vårdprogramarbete

I sydöstra sjukvårdsregionen finns en regional vårdprogramgrupp som leds av:

Christina Hedin

bröstkirurg

kirurgiska kliniken, US Linköping

 

 

Regional behandlingsmanual för sydöstra sjukvårdsregionen

Adjuvant behandlingsmanual vid bröstcancer - Sydöstra Sjukvårdsregionen (pdf)


Faktaägare: Charlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — GotlandCharlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — Gotland
Gemensam information uppdaterad: 20 juni 2017

Regional information uppdaterad: 7 november 2016

Regionalt