Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer

Det standardiserade vårdförloppet för bukspottkörtelcancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 15 mars 2018

Regionalt