Gällande vårdförlopp bukspottkörtelcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Behandling och uppföljning