Gällande vårdförlopp bukspottkörtelcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Indikatorer för uppföljning

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen:

Basutredning

Behandling Från Till Tid

Kirurgi

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

36 kalender-dagar

Cytostatika-behandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

29 kalender-dagar

Symtomlindrande behandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling 

22 kalender-dagar 

 

Utökad utredning

Behandling Från Till Tid

Kirurgi

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

43 kalender-dagar

Cytostatika-behandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

36 kalender-dagar

Vid symtomlindrande behandling räknas behandlingsbeslutet (där vårdplanen upprättas) som start av behandling.

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

 

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ledtider:

Från Till Tid

Remissbeslut vid misstanke

Remissankomst bilddiagnostik   (filterfunktion)

1 kalender-dag 

Remissankomst bilddiagnostik (filterfunktion)

Svar till remittenten

10 kalender-dagar

Svar till remittenten

Information till patienten samt beslut välgrundad misstanke

3 kalender-dagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalender-dag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i   specialiserad vård (block A)

7 kalender-dagar

Block A

MDK

7 kalender-dagar

MDK, ej block C eller D

 Beslut om behandling 7 kalender-dagar 
MDK, inkl. block C och/eller D Beslut om behandling  14 kalender-dagar
Beslut om behandling Start av första behandling, cytostatika  7 kalender-dagar

Beslut om behandling

Start av första behandling, kirurgi 

14 kalender-dagar

Block D

Svar till remittenten 7 kalender-dagar

MDK

Besked om behandlings-rekommendation till patienten

3 kalender-dagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator
 

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för cancer i bukspottkörteln och periampullärt”.

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen cancer i bukspottkörteln eller periampullärt.

Andel patienter av de som fått diagnosen cancer i bukspottkörteln eller periampullärt som anmälts till standardiserat vårdförlopp.

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet: 

Indikator Målvärde

Täckningsgrad i registret 

> 95 % 

Andel patienter med tid från remissmottagande till MDK ≤ 14 dagar

> 90 %

Andel patienter som diskuterats på MDK

 > 90 %

Andel patienter som erbjuds kontakt-sjuksköterska  

> 90 % 

90-dagarsmortalitet efter kurativt syftande operation

< 5 %

 

 

Läs mer i vårdprogrammet:

18. Kvalitetsindikatorer

19. Kvalitetsregister