MENY
Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer gynekologiska tumörer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för äggstocks- och livmoderkroppscancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.


Faktaägare: Per Rosenberg, gynonkolog, Universitetssjukhuset i Linköping
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 24 februari 2020