Nationellt kvalitetsregister hjärntumörer

Det nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer omfattar patienter som är diagnosticerade vid 18 års ålder eller senare med diagnosen primär hjärntumör (gliom och meningiom). Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Tidigare rapporter finns i menyn till vänster.

Nationell kvalitetsregisterrapport hjärntumörer, 1999–2016 (pdf)

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remiss till operationsdatum: 27 dagar, 2013 (gäller patienter med PAD-svarsdatum under år 2013)
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 93 procent, 2013

Nationellt kvalitetsregister för CNS-tumörer

Från och med 2018-01-01 kommer det nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer att utökas med tumörer i ryggmärg och ryggmärgshinnor.

I och med denna förändring skapas ett nytt kvalitetsregister, Nationellt kvalitetsregister för CNS-tumörer, där patienter som är diagnosticerade enligt bilddiagnsotik efter 2018-01-01, alternativt diagnosticerade och opererade efter 2018-01-01 kommer att ingå.

Patienter som är diagnosticerade vid 18 års ålder eller senare med diagnosen primär hjärntumör (gliom och meningiom), alternativt primär tumör i ryggmärg/ryggmärgshinnor omfattas av detta register.

CNS-registret kommer att finnas tillgängligt för elektronisk registrering från och med månadsskiftet januari/februari men registrering kan ske på pappersblanketter från och med 1 januari 2018. Pappersblanketter hittas under Dokument i menyn till vänster.

Det nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer startade 1999. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registret.

Faktaägare: Roger Henriksson, onkolog, chef RCC Stockholm Gotland
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 12 mars 2018