Läkemedelsregimer  hjärntumörer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras för hjärntumörer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.


Gemensam information uppdaterad: 28 april 2017

Regionalt