Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Det nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg (centrala nervsystemet) fastställdes under 2016. Det beskriver rekommendationer för handhavande och omhändertagande av patienter med den vanligaste typen av elakartade tumörer i hjärna och ryggmärg, gliom.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet omfattar gliom grad II–IV i hjärna och ryggmärg. Vårdprogrammet från 2016 ersätter det tidigare vårdprogrammet för primära maligna hjärntumörer som fastställdes 2012.

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Faktaägare: Sara Kinhult, onkolog, Skånes Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 19 april 2018