Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Här hittar du det nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg (centrala nervsystemet), som fastställdes i maj 2018. Det beskriver rekommendationer för handhavande och omhändertagande av patienter med den vanligaste typen av elakartade tumörer i hjärna och ryggmärg, gliom.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Den reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Rekommendationerna har uppdaterats efter den nya WHO-klassifikationen för tumörer i centrala nervsystemet.
  • Molekylärpatologi är nu nödvändigt för en korrekt diagnostik.
  • Kapitlet om egenvård har utökats för att stärka patientens delaktighet i sin egen vård.
  • Det har tillkommit ett nytt kapitel om graviditet och hormonbehandling. 
  • Kvalitetsindikatorer och ledtidsmått har uppdaterats.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Faktaägare: Sara Kinhult, onkolog, Skånes Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 15 maj 2018