MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister hudmelanom

Det nationella kvalitetsregistret för hudmelanom innehåller uppgifter om tumörspecifika faktorer, stadium och data om kirurgisk behandling.

Kvalitetsindikatorer

  • andel patienter med malignt hudmelanom som har en tumörtjocklek på ≤1,00 mm, i procent.
  • andel patienter med malignt hudmelanom fått rekommenderad portvaktskörtelbiopsi, i procent.

Rapporter

En årlig nationell rapport tas fram av Regionalt cancercentrum sydöst i samarbete med den nationella styrgruppen för registret.

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2018 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2017 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2016 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2015 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 1990-2014 (pdf)

Tidigare rapporter

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 2010-2013 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport hudmelanom 2009-2012 (pdf)

Nationell kvalitetsregister hudmelanom 1990-2008 (pdf)

Det nationella kvalitetsregistret för hudmelanom startade 2003. Regionalt cancercentrum sydöst ansvarar för registret.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.


Faktaägare: Christian Ingvar, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund
Gemensam information uppdaterad: 20 december 2019