MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer

Det nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer är uppdaterat februari 2019.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram huvud- och halscancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje huvud- och halscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regionalt vårdprogram/regional medicinsk riktlinje huvud- och halscancer (pdf) 

Ordförande vårdprogramgrupp

porträtt

Eva Hammerlid

ordförande nationell vårdprogramgrupp huvud- och halscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg


Faktaägare: Eva Hammerlid, ÖNH-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gemensam information uppdaterad: 28 januari 2020