Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med själva registreringen av neuroendokrina buktumörer. Kontakta supporten i din region.

Du som behöver hjälp med medicinska frågor kan kontakta din regionala representant i registergruppen.
Du som behöver hjälp med blanketter och registrering, vänd dig till regional registeradministratör. Du som behöver hjälp med utdata och sammanställningar, kontakta nationell statistiker, Lisa Åkesson (lisa.akesson@regionostergotland.se).

Supporten på RCC är tillgänglig under vardagar dagtid.

Region Stockholm-Gotland

Regional representant i registergruppen

Kristina Linder Ekberg

 

Kliniken för Endokrinologi, Metabolism o...

 

RCC Stockholm-Gotland

Charlotta Lönnqvist

sjuksköterska

RCC Stockholm — Gotland

 

Region Norr

Regional representant i registergruppen

Christina Kjellman

 

Cancercentrum, Norrlands universitetssju...

 

RCC Norr

Katarina Örnkloo

enhetschef

RCC Norr

 

Region Syd

Regional representant i registergruppen

Erik Nordenström

läkare

Skånes universitetssjukhus

 

RCC Syd

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

 

Region Sydöst

Regional representant i registergruppen

Maja Zemmler

 

Onkologiska kliniken, Universitetssjukhu...

 

RCC Sydöst

Susanne Wahlin

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Region Uppsala Örebro

Regionala representanter i registergruppen

Eva Tiensuu-Janson

dekanus

Medicinska fakulteten Uppsala

Göran Wallin

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

RCC Uppsala Örebro

Annika Lidin-Lindqvist

koordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Region Väst

Regional representant i registergruppen

Viktor Johanson

regional processägare endokrina buktumörer och buksarkom

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

RCC Väst

Kerstin Dreymertz

registeradministratör

RCC Väst

Gemensam information uppdaterad: 20 december 2017

Regionalt