Till regionspecifikt innehåll

Njurcancer

I Sverige får cirka 1000 personer njurcancer varje år. Det motsvarar drygt två procent av all cancer i landet. Ungefär 15 procent av patienterna har spridd njurcancer vid diagnos. Medianåldern vid diagnos av njurcancer är cirka 65 år. Sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor.

Ungefär hälften av patienterna med njurcancer har symtom, till exempel blod i urinen. Resten av all njurcancer upptäcks som bifynd vid utredning av andra åkommor. 

Den relativa femårsöverlevnaden är 83 procent av de patienter som var utan metastaser. Den är 15 procent för patienter med metastaser vid prognos. 

På senare år har utvecklingen av medicinsk behandling med så kallad målriktad behandling avsevärt förbättrat överlevnaden för patienter med metastaser.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om njurcancer i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om njurcancer.

Bilaga 2P Regional cancerplan njurcancer (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för njurcancerprocessen

Regionala processledare

Ann-Helen Scherman Plogell

urolog

Södersjukhuset

Ulrika Harmenberg

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Jenny Rundgren

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Regionala patientprocessledare

Peter Elfving

regional patientprocessledare njurcancer

Skånes universitessjukhus

Annika Håkansson

regional patientprocessledare urologisk cancer

Skånes universitetssjukhus

Regional processledare

Tomasz Jakubczyk

urolog

Länssjukhuset Ryhov

Njurcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom njurcancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk