Nationellt vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Målsättningen med nationella vårdprogram är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort. Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med nationella vårdprogram.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)


Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.


Faktaägare: Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 17 mars 2017