Nationellt vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Detta vårdprogram omfattar utredning och behandling av cancer utan känd primärtumör hos vuxna (CUP). Vårdprogrammet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, paramedicinare och övrig vårdpersonal som inom primärvård och sjukhusvård har ansvar för med ansvar utredning och omhändertagande av dessa patienter.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vid den senaste uppdateringen har referenserna uppdaterats och kompletterats. År 2016 uppdaterades kapitlen om palliativ vård, utredning och patologi med hänsyn till nya rön inom området.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Faktaägare: Kristina Arnljots, med dr, onkolog, Universitetssjukhus, Malmö/Lund
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 21 mars 2018