Standardiserat vårdförlopp buksarkom

Det standardiserade vårdförloppet gäller för vuxna patienter. Det finns inte något nationellt vårdprogram för buksarkom. Vägledning för diagnostik och behandling kan hämtas från ESMO guidelines.


Gemensam information uppdaterad: 14 januari 2018

Regionalt