Nationell vårdprogramgrupp sköldkörtelcancer

Ordförande

Joakim Hennings

kirurg

Östersunds sjukhus, Östersund

 

Ledamöter

Catharina Ihre Lundgren

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhus...

Oliver Gimm

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Erik Nordenström

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jakob Dahlberg

regional processägare sköldkörtelcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Patientrepresentant

Peter Lakwijk

Patient- och närståendeföreträdare

 

Stödjande RCC

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

Faktaägare: Joakim Hennings, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund
Gemensam information uppdaterad: 19 april 2017