Faktaägare: Olof Ståhl, Onkologiska kliniken, SUS, Lund
Gemensam information uppdaterad: 15 augusti 2017