Tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas cirka 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer. De flesta av dem som insjuknar, 75 procent, är över 65 år och omkring fem procent är under 50 års ålder.

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor medan ändtarmscancer är något vanligare hos män.

Femårsöverlevnaden har förbättrats för både tjocktarms- och ändtarmscancer under de senaste decennierna.

För patienter diagnosticerade med tjocktarmscancer 2005  2009 var femårsöverlevnaden 61 procent för män och 65 procent för kvinnor. Motsvarande för ändtarmscancer var 61 procent för män och 64 procent för kvinnor.


Regionalt innehåll


Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk
behandling av kolorektalcancer

GOSÖ 2017-08-29 Kolorektal.pdf

 


Faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 7 augusti 2017

Regional faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Regional information uppdaterad: 13 oktober 2017

Regionalt