Tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas omkring 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer. Medelåldern på dem som insjuknar i cancerformerna ligger på 72 respektive 70 år. Endast fem procent är under 50 år.

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor medan ändtarmscancer är något vanligare hos män.

Femårsöverlevnaden har förbättrats för både tjocktarms- och ändtarmscancer under de senaste decennierna.

Den relativa överlevnaden (i jämförelse med befolkningen i Sverige) för tjocktarmscancer är ca 66 procent, fem år efter diagnos. Motsvarande siffra för ändtarmscancer är 68 procent.


Regionalt innehåll


Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk
behandling av kolorektalcancer

GOSÖ 2017-08-29 Kolorektal.pdf

 


Faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 11 september 2018

Regional faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Regional information uppdaterad: 11 september 2018

Regionalt