MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för tjock- och ändtarmscancer

— Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) består av två register, ett för ändtarmscancer och ett för tjocktarmscancer. Rapportering från registret sker separat för de två diagnoserna.

Svenska Kolorektalcancerregistret omfattar patienter i alla åldrar och ska innehålla alla diagnostiserade fall av ändtarmscancer från 1995 och framåt, samt tjocktarmscancer från 2007 och framåt. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2017 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2017 (pdf)

Nationell onkologirapport 2016 (pdf)

Nationell patientrapport 2017 (pdf)

Årliga nationella rapporter tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Samtliga framtagna rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer 

  • Medianväntetid från diagnos till behandlingsstart: 21 dagar för tjocktarmscancer (endast elektivt op) och 49 dagar för ändtarmscancer, 2015
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 99,3 procent för tjocktarmscancer och 98,5 procent för ändtarmscancer, 2015

Det nationella registret för ändtarmscancer startade 1995 och registret för tjocktarmscancer startade 2007. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registren.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Uppföljningsrapport för kvalitetsregister i norr

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 2015–2016 (pdf)

Tidigare uppföljningsrapporter

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 20142015 (pdf)

Uppföljning kvalitetsregisteranmälan 20142015 (pdf)

Alla rapporter för registret finns i menyn till vänster.

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.


Faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 7 september 2018