MENY

Gällande vårdförlopp njurcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Arbetsgruppens sammansättning

 • Börje Ljungberg, ordförande, professor, urolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Britt-Inger Dahlin, kontaktsjuksköterska, urolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Peter Elfving, med.dr, urolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Ulrika Harmenberg, docent, onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Mikael Hellström, professor, radiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Annika Håkansson, docent, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund/Malmö
 • Tomasz Jakubczyk, med.dr, urolog, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Jörgen Jehander, patientföreträdare, ordförande njurcancerföreningen
 • Åsa Jellvert, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
 • Per Lindblad, universitetslektor, urolog, Institutionen för medicinska vetenskaper, Universitetssjukhuset, Örebro
 • AnnCharlotte Ljunggren, kontaktsjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Eva Lundgren, kontaktsjuksköterska, urolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Jenny Lundin, kontaktsjuksköterska, urolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Sven Lundstam, docent, urolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Karolina Malm-Willadsen, ST-läkare allmänmedicin, Kallhälls Nya Vårdcentral, Stockholm
 • Ann-Helen Scherman Plogell, urolog, Södersjukhuset, Stockholm
 • Marcus Thomasson, med.dr, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå