Nationell vårdprogramgrupp för urinblåsecancer

Ordförande

Fredrik Liedberg

urolog

Skånes universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Amir Sherif

urologrepresentant

Urologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Abolfazl Hosseini-Alibad

urolog representant

Urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset

Anders Ullén

onkolog representant

Onkologkliniken, Karolinska universitessjukhuset, Stockholm

Staffan Jahnsson

docent, ÖL

Urologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Magdalena Cwikiel

med dr, ÖL

Onkologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund

Viveka Ströck

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elisabeth Öfverholm

överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

 

 

Stödjande RCC

RCC Syd

Faktaägare: Fredrik Liedberg, ÖL Urologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Malmö
Gemensam information uppdaterad: 7 mars 2018