RCC Sydösts medarbetare

Här hittar du mejl, telefon och funktion för oss som arbetar på RCC Sydöst.
Besöksadress är Brigadgatan 21, Linköping.

Postadress: Regionalt cancercentrum sydöst, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping.

Annette Palmberg

registeradministratör

RCC Sydöst

Annica Tomasson

Processledare, rehabilitering

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

Annika Asketun

verksamhetsutvecklare

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

Cecilia Holtström

registeradministratör

RCC Sydöst

Gabrielle Gran

registeradministratör

RCC Sydöst

Gunilla Davour

Biobankshandläggare

Regionalt biobankcentrum

Gunilla Bergström

chef för Regionalt biobankscentrum

Regionalt biobankcentrum

Helén B Johansson

tjänstledig

RCC Sydöst

Helena Tufvesson Stiller

projektledare PROM/PREM

RCC Sydöst

Inger Berg

projektledare patient- och närståenderådet

RCC Sydöst

Lie Printz

administratör

RCC Sydöst

Marita Wormén

produktägare

RCC Sydöst

Nosrat Shahsavar

verksamhetsrådgivare RCC Sydöst

RCC Sydöst

Sara Sterneberg

Vårdprogramshandläggare/registeradministratör

RCC Sydöst

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

Susanne Wahlin

registeradministratör

RCC Sydöst

Sidan uppdaterad: 15 januari 2018