MENY


26
JUN
2015

Sydöst

RCC driver kampanj om sunda solvanor

- Huvudanledningen till att konceptet blivit så uppskattat är enkelheten. Konceptet passar bra in i barnhälsovårdens arbetssätt och bilderna är lätta att förstå oavsett språk – även barnen förstår vad råden går ut på, säger Matti Leijon, samordnare för cancerprevention på Regionalt cancercentrum sydöst.


23
JUN
2015

Sydöst

RCC samverkan lanserar ny app för ännu bättre cancervård

RCC i samverkan har utvecklat en mobilapp för att stärka tillgängligheten till standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram. Appen gör det enklare för vårdens medarbetare att hålla sig ajour med innehållet i vårdförloppen.


21
JUN
2015

Sydöst

Nu börjar de standardiserade vårdförloppen ta form

Nu har arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp börjat ta form i hela sydöstra sjukvårdsregionen. Läs hur projektledarna beskriver dagsläget för respektive region/landsting.


9
JUN
2015

Sydöst

Överviktiga supportrar får hjälp i innovativt samarbete

- Många supportrar är engagerade i idrott men tänker inte på att ta hand om sig själva genom att röra på sig och äta rätt. Det här projektet hoppas vi ska bli ett sätt att nå den här gruppen bokstavligen på deras egen arena!


4
JUN
2015

Sydöst

Patientföreträdare ger ut sin egen bok

Lena är med i RCC sydösts patient- och närståenderåd och hon skrev boken som ett sätt att både hantera sorgen och frustrationen, men också som en betraktelse av vårdapparaten.


1
JUN
2015

Sydöst

Kontaktsjuksköterskor hade regionalt möte

- Det är många förbättringsarbeten i gång på våra sjukhus, och en positiv vilja bland medarbetarna i regionen. Det är värdefullt att få ta del av allt som sker runt om just nu – det ger en känsla av samhörighet och att mycket är på väg åt rätt håll.