MENY


20
MAJ
2015

Sydöst

Regional plan för kompetensförsörjning färdig i sydöst

- Arbetet med den regionala kompetensförsörjningsplanen har varit intressant eftersom vi fått gå igenom hela verksamheten och se även i det stora perspektivet vad som krävs för att cancervården ska klara den utmaning som vi står inför.

Sydöst

Stort intresse för Palliation sydöst 2015

- Palliation sydöst är ett bra sätt att öka kunskapen om palliativ vård och samtidigt arbeta på att uppfylla RCC:s löfte om god palliativ vård till alla medborgare i sydöstra sjukvårdsregionen.


8
MAJ
2015

Sydöst

Tänkvärt och inspirerande på utvecklingskraft cancer

- När jag första gången kom till vården så fick jag frågan ”Det här med produktionsplanering finns det evidens för det?” Jag blev helt paff, för jag tänkte ”Vad är alternativet?”. Kan man låta bli att planera verksamheten? Hur går det till?