MENY


30
APR
2019

Sydöst

Nyhetsbrev för april ute nu

Ett år med elektronisk canceranmälan, Checklista för nationell multidisciplinär konferens, Ny rutin vid beställning av statistik, På väg mot kortare väntetider i cancervården är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för april.


9
APR
2019

Sydöst

Ett år med elektronisk canceranmälan

10 april 2018 lanserades möjligheten för den kliniska verksamheten att rapportera in sina canceranmälningar elektroniskt via INCA. Under det senaste året har ett flertal kliniker i sydöstra sjukvårdsregionen övergått till elektronisk anmälan.