MENY


28
FEB
2019

Sydöst

Nyhetsbrev för februari ute nu

Nya riktlinjer för MDK i sydöstra sjukvårdsregionen, Ny rutin för remisshantering av vårdprogram, Regionernas SVF-arbete behöver intensifieras, Så följer vi upp SVF – artikelserie är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för februari.

Sydöst

Nya sjukvårdsregionala riktlinjer för MDK

Den 1 mars 2019 implementeras nya riktlinjer för lokala och sjukvårdsregionala multidisciplinära konferenser (MDK) inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. De nya riktlinjerna syftar till att skapa en gemensam och likvärdig struktur för arbetet som ska förenkla arbetet före, under och efter MDK.