MENY

Nyheter

Nyheter från RCC Sydöst

21
APR
2016

Sydöst

Andrum fortsätter till hösten

– Det har varit en uppskattad mötesserie, så det känns bra att fler får möjlighet att gå till hösten, säger Kerstin Törnquist, initiativtagare till Andrum.


17
DEC
2015

Sydöst

Ta emot allt stöd som vården erbjuder

- Jag tror att det finns en stor potential inom vården att förbättra det psykosociala omhändertagandet. Vården har av tradition varit väldigt fokuserad på den fysiska sidan av cancer, men till viss del glömt den inre kamp som patienten för på egen hand.


11
DEC
2015

Sydöst

Andrum för själen i ny mötesserie

- Att genomgå en tuff behandling i det tempo som vården har är omvälvande. Det vi erbjuder på träffarna i Andrum är just ett andrum för patienten. En möjlighet att gå ifrån vårdenheten, till ett annat hus och i samband med det få lite motion, komma ut i naturen, och sedan komma till en plats där man får träffa medmänniskor och hitta verktyg till att gå vidare i livet.


4
NOV
2015

Sydöst

Kontaktsjuksköterskor måste våga kliva fram

- Tänk om man började den multidisciplinära konferensen med att en kontaktsjuksköterska först fick presentera människan bakom diagnosen: ”Det här är den och den patienten, och jag har träffat den här patienten i två månaders tid nu. Det här är viktigt för den här personen, så här fungerar vardagen, så här tänker den här människan….”


27
OKT
2015

Sydöst

Uppskattad utbildning för kontaktsjuksköterskor

- Vården är ju mycket medicinskt inriktad – vi arbetar för att kunna bota patienten i första hand. Det är ju den enda man tänker ”Det här ska vi fixa”, sen glömmer man bort den palliativa delen.


20
APR
2015

Sydöst

Cancerrehabilitering på turné

- Vi åker på turné för att verkligen nå ut till varje sjukhus med kunskap om cancerrehabilitering. Den gör stor skillnad för patienten, eftersom den fångar behov du har som människa, inte bara som patient.


3
MAR
2015

Sydöst

Målstyrning - ett konkret verktyg i förbättringsarbete

Målet att slippa trycksår i livets slutskede är i det närmaste uppnått. Däremot har munhålsobedömningen och läkarens information till patienten försämrats. Det visar resultatet av målvärdena i den palliativa arbetsgruppen på Avd 3 på Vrinnevisjukhuset.