MENY

Nyheter

Nyheter från RCC Sydöst

17
SEP
2018

Sydöst

Hjärtats rum - en plats för möte

Hjärtats rum är en mötesplats för personer som har fått ett cancerbesked, samt anhöriga. En plats där man får chansen att träffa människor i liknande situation som den man själv befinner sig i.


13
APR
2018

Sydöst

Kontaktsjuksköterskan ger trygghet och stöd

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla cancerpatienter erbjudas en fast vårdkontakt på den cancervårdande kliniken. Carolin Grönberg arbetar som kontaktsjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping.


9
JUL
2015

Sydöst

Första work-shopen om PROM

- För att skapa ett engagemang i verksamheterna att vilja registrera data och använda sig av resultaten, måste vi väcka en nyfikenhet hur dessa data kan användas i det konkreta vardagliga förbättringsarbetet, berättar Helena Tufvesson Stiller, projektledare för PROM och PREM i RCC sydöst.


4
JUN
2015

Sydöst

Patientföreträdare ger ut sin egen bok

Lena är med i RCC sydösts patient- och närståenderåd och hon skrev boken som ett sätt att både hantera sorgen och frustrationen, men också som en betraktelse av vårdapparaten.


1
JUN
2015

Sydöst

Kontaktsjuksköterskor hade regionalt möte

- Det är många förbättringsarbeten i gång på våra sjukhus, och en positiv vilja bland medarbetarna i regionen. Det är värdefullt att få ta del av allt som sker runt om just nu – det ger en känsla av samhörighet och att mycket är på väg åt rätt håll.