Sydöstra sjukvårdsregionens organisation

I Regionalt cancercentrum sydöst finns en ansvarig ledningsgrupp som svarar till den regionala sjukvårdsledningen, RSL. Under ledningsgruppen finns kansliet, som ska verkställa ledningsgruppens beslut.

Ledningsgrupp

Göran Atterfors

ordförande ledningsgrupp RCC Sydöst

Region Östergötland

Ragnhild Holmberg

ledamot ledningsgruppen RCC Sydöst

Landstinget Kalmar län

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

Magnus Lagerlund

 

Landstinget Kalmar län

Robert Ring

centrumchef Diagnostikcentrum

Region Östergötland

Leni Lagerqvist

Regional projektsamordnare SVF

Landstinget i Kalmar län

 

Göran Henriks

ledamot ledningsgruppen RCC Sydöst

Region Jönköpings län

 

Matts Järgården

patientrepresentant

ILCO

Peter Söderqvist

 

Hälsouniversitetet Linköping

Jerker Pernrud

patientrepresentant

Bruno Larsson

RCC Sydöst

Region Jönköpings län

Ann Josefsson

ledamot RCC Sydöst ledningsgrupp

Region Östergötland

Sidan uppdaterad: 25 oktober 2017