Sydöstra sjukvårdsregionens organisation

I Regionalt cancercentrum sydöst finns en ansvarig ledningsgrupp som svarar till den regionala sjukvårdsledningen, RSL. Under ledningsgruppen finns kansliet, som ska verkställa ledningsgruppens beslut.

Ledningsgrupp

Göran Henriks

Ordförande ledningsgrupp RCC Sydöst

Region Jönköpings län

 

Göran Atterfors

ledamot ledningsgruppen RCC Sydöst

Region Östergötland

Johan Rosenqvist

ledamot ledningsgruppen RCC Sydöst,

Landstinget Kalmar Län

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

Magnus Lagerlund

ledamot ledningsgruppen RCC Sydöst

Landstinget i Kalmar län

Robert Ring

centrumchef Diagnostikcentrum

Region Östergötland

Leni Lagerqvist

Regional processamordnare

Landstinget i Kalmar län

Matts Järgården

Patient- och närståenderådet

ILCO - Länsföreningen för stomi- och reservoaropererade, Linköping

Sissi Hamnström Cole

Patient- och närståenderådet

Nätverket mot gynekologisk cancer

Peter Söderqvist

Hälsouniversitetet Linköping

Bruno Larsson

RCC Sydöst

Region Jönköpings län

Ann Josefsson

ledamot RCC Sydöst ledningsgrupp

Region Östergötland

Sidan uppdaterad: 3 april 2018