MENY

Sydöstra sjukvårdsregionens organisation

I Regionalt cancercentrum sydöst finns en ansvarig ledningsgrupp som svarar till den regionala sjukvårdsledningen, RSL. Under ledningsgruppen finns kansliet, som ska verkställa ledningsgruppens beslut.

Ledningsgrupp

Kjell Ivarsson

ordförande ledningsgrupp RCC Sydöst, sjukvårdsdirektör kirurgisk vård

Region Jönköpings län

 

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

Johan Rosenqvist

hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Kalmar Län

Ann Josefsson

centrumchef Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)

Region Östergötland

Göran Henriks

utvecklingsdirektör Region Jönköpings län

Region Jönköpings län

Robert Ring

centrumchef Diagnostikcentrum

Region Östergötland

Magnus Lagerlund

Överläkare Onkologiska kliniken och strålningsfysik

Region Kalmar län

Jessica Eriksson

regional processamordnare

Region Kalmar län

Charlotte Carlsson

regional projektsamordnare SVF

RCC Sydöst

Malin Gärdeman

kommunikatör/webbredaktör

RCC Sydöst

Peter Söderqvist

professor

Hälsouniversitetet Linköping

Sissi Hamnström Cole

patient- och närståenderådet

Nätverket mot gynekologisk cancer

Ulla-Karin Svensson

Patient- och närståenderådet

Moa-Lina, Bröstcancerföreningen i Östergötland


Sidan uppdaterad: 26 april 2019