Sydöstra sjukvårdsregionens organisation

I Regionalt cancercentrum sydöst finns en ansvarig ledningsgrupp som svarar till den regionala sjukvårdsledningen, RSL. Under ledningsgruppen finns kansliet, som ska verkställa ledningsgruppens beslut.

Ledningsgrupp

Göran Atterfors

ordförande ledningsgrupp RCC Sydöst

Region Östergötland

 

Johan Rosenqvist

ledamot ledningsgruppen RCC Sydöst,

Landstinget Kalmar Län

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

Magnus Lagerlund

ledamot RCC Sydöst ledningsgrupp

Landstinget i Kalmar län

Robert Ring

centrumchef Diagnostikcentrum

Region Östergötland

Leni Lagerqvist

Regional processamordnare

Landstinget i Kalmar län

Göran Henriks

ledamot ledningsgruppen RCC Sydöst

Region Jönköpings län

Matts Järgården

Patient- och närståenderådet

ILCO - Länsföreningen för stomi- och reservoaropererade, Linköping

Peter Söderqvist

Hälsouniversitetet Linköping

Jerker Pernrud

Patient- och närståenderådet

Bruno Larsson

RCC Sydöst

Region Jönköpings län

Ann Josefsson

ledamot RCC Sydöst ledningsgrupp

Region Östergötland

Sidan uppdaterad: 19 januari 2018