Bild och film

Här finns bilder och filmer som producerats av RCC Sydöst eller någon av våra regioner/landsting.

Bilder

Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för RCC sydöst

Filmer

Intervju med Gunnar Eckerdal från temadagen opm cancerrehabilitering 12 oktober 2017

Gunnar Eckerdal berättar om det nya vårdprogrammet för cancerrehabilitering. (4:37 min)

[2017-10-12]

Intervju från temadagen om cancerrehablitering 12 oktober 2017.

Intervju med Björn Ohlsson och Monica Olsson från temadagen om cancerrehablitering 12 oktober 2017. De berättar om sina erfarenheter av distresstermometern och Min vårdplan. (5:29 min)

[2017-10-12]

 

Filmklipp från Utvecklingskraft cancer 2017 i Kalmar

Korta intervjuer med några deltagare på Utvecklingskraft cancer 2017 i Kalmar. Filmen är producerad som del i ett praktikarbete i landstinget i Kalmar län.  (4 min)

[2017-06-03]

 Intervju med Prof Srinivas Uppugunduri

Prof Srinivas Uppugunduri är ny verksamhetschef för RCC sydöst. Här berättar han om de utmaningar han ser för Regionalt cancercentrum och för cancervården framöver. (6 min)

Cancerrehabilitering - ett förhållningssätt

Cancer drabbar inte bara en cell eller ett organ utan en hel människa, en hel familj, en hel omgivning och ibland hela vår existens. Ett ord från oss kan öppna upp människors sårbarhet på ett sätt som vi i vården inte riktigt är vana vid och ibland rädda för. Den rent fysiska hjälpen finns ofta där men hur tar vi oss an andra - för patienten - viktiga områden? (6:17 min)

[2014-10-09]

Utvecklingskraft cancer 2014

Intervjuer med både föreläsare och åhörare från konferensen Utvecklingskraft cancer i Kalmar, 6 mars 2014. De beskriver syftet med dagen, vad de har pratat om och svarar på frågan om vad som är viktigast att förbättra inom regionens cancervård just nu? (8:10 min)

[2014-03-06] 

Röster om koloncancerprojektet i sydöstra sjukvårdsregionen 2010-2012

Kommentarer från deltagare i slutseminarium i Jönköping 4 oktober 2012. De svarar på frågorna: Vad har du lärt av att delta? Vad hoppas du att förbättringsarbetet ska leda till? Svar från två verksamhetschefer, sjuksköterska, forskare, patient och anhörig.

[2012-11-12]

Patientföreträdare hjälper till att utveckla cancervården

En samarbetsgrupp med patientföreträdare har bildats i sydöstra sjukvårdsregionen för att hjälpa till att utveckla cancervården. Gruppen har bland annat medverkat i att utforma en nationell enkät som ska fånga upp patienters upplevelser av vården.(3:15 min)

Patientföreträdare hjälper till att utveckla cancervården 3:50 min

Utvecklingsarbetet inom tjocktarmscancer i sydöstra sjukvårdsregionen är inne i halvtid. På det sjunde lärandeseminariet får vi höra var projektet befinner sig och om de resultat som uppnåtts så här långt. Se en kortare version (2:54 min) 

[2011-12-01]

Per-Anders Heedman berättar om paliativ vård

Per-Anders Heedman, palliativläkare, berättar om sitt nya uppdrag som regional processledare för palliativ vård. Målet är att uppfylla regionsjukvårdsledningens löfte till medborgarna: att alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort.(4:35 min) 2011-11-10

Intervju med Hans Starkhammar

Intervju med verksamhetschef Hans Starkhammar om Regionalt cancercentrum sydöst (tidigare Onkologiskt Centrum) och dess utökade uppdrag att utveckla cancervården utifrån regeringens nationella cancerstrategi. (3:17 min)

[2011-03-15]

Sidan uppdaterad: 19 juni 2018