Filmer

Här finns filmer som producerats av RCC Sydöst eller någon av våra regioner/landsting.

2018

Fysisk aktivitet och balans i livet

Fysisk aktivitet och balans i livet, 2018

Anna Gradeen och Christina Håkansson berättar om arbetsterapeuters och sjukgymnasters roll i cancerrehabilitering under temadagen om cancerrehabilitering 25 oktober 2018. (2:54 min)

Kontaktsjuksköterskans roll i cancervården

Kontaktsjuksköterskans roll, 2018

Kaisa Bjuresäter berättar om kontaktsjuksköterskans roll i cancervården under temadagen om cancerrehabilitering 25 oktober 2018. (4:00 min)

Sexuell hälsa och cancer

Sexuell hälsa och cancer, 2018

Else-Marie Rasmusson och Eva Mossberg pratar om sexuell hälsa och hur cancer kan påverka patienters sexualitet under temadagen om cancerrehabilitering 25 oktober 2018. (3:30 min)

2017

Nya vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Nya vårdprogrammet för cancerrehabilitering, 2017

Gunnar Eckerdal berättar om det nya vårdprogrammet för cancerrehabilitering under temadagen om cancerrehabilitering 12 oktober 2017. (4:37 min)

Distresstermometern som verktyg

Distresstermometern som verktyg, 2017

Intervju med Björn Ohlsson och Monica Olsson från temadagen om cancerrehablitering 12 oktober 2017. De berättar om sina erfarenheter av distresstermometern och Min vårdplan. (5:29 min)

Utvecklingskraft cancer 2017

 

Utvecklingskraft cancer 2017

Korta intervjuer med några deltagare på Utvecklingskraft cancer 2017 i Kalmar. Filmen är producerad som en del i ett praktikarbete i landstinget i Kalmar län. (4 min)