Sex löften till cancerpatienterna i sydöst

Regionens sjukvårdsledning har avgett sex löften till invånarna i vår region.

Alla cancerpatienter i vår region ska:

• Få behandling inom fyra veckor (om ej annat anges i standardiserade vårdförlopp)

• Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice

• Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan

• Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort

• Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram

• Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

Faktaägare: sofie.drake

Sidan uppdaterad: 2 augusti 2017

Regionalt